Congressen

Een boodschap of informatie overdragen. De juiste mensen bij elkaar brengen. Luisteren, leren, samenwerken en netwerken. De inhoud en het neerzetten van een congres staan op nummer 1, maar achter de schermen komt er veel bij kijken.
Wij verzorgen uw bijeenkomst inhoudelijk en logistiek van A tot Z.


Voor de vorm en inhoud van uw congres
Advisering, inhoud, tijdsplanning
Dagvoorzitter, spreker, debatleider
Creativiteit, Entertainment, muziek, feest
Locaties, catering, audiovisuele middelen
Hotels, vervoer, excursies

 

Communicatie
Uitnodigingstraject, tekstschrijven
Mailing, e-mailmarketing
Nieuwsbrieven, advertenties
Eigen website, e-mailadres

 

Documentatie
Drukwerk, boekwerk, brochures
Congresmappen, congreskrant
Verslaglegging, verslagen
Filmreportage, fotografie

Marktonderzoek

Digitale deelnemers enquête
Doelgroeponderzoek
Pilotbijeenkomsten


Financiën

Financiële administratie

Budgetbewaking
Innen deelnemersbijdrage

Creditcard betalingen


Sponsoring

Advies over sponsoring
Uitnodigingstraject
Contracteren, financiële afhandeling sponsors
Sponsorbegeleiding tijdens congressen


Deelnemersregistratie en Projectbureau

Online deelnemersregistratie.
Deelnemersbevestiging.
Badges en badgehouders.
Projectbureau voor deelnemers,
sprekers en organisatie.
Deelnemersevaluatie.


Tijdens uw congres

Regie en coördinatie in uitvoering met organisatie en locatie
Ontvangst en registratie van deelnemers sprekers en organisatie


Uw eigen congres organiseren? Bel dan met 070-3738458.