Contact |
 

VNG Belastingconferentie 2016

Op 29 en 30 maart streek de VNG Belastingconferentie voor het tweede jaar op rij neer op Papendal, het topsportcentrum van Nederland bij Arnhem. Dit jaar waren er naast vier inspirerende plenaire lezingen en een paneldiscussie meer dan 25 verschillende kennis- en vaardigheidsworkshops.

Presentaties
Mocht u de presentaties nogmaals willen inzien, klik hier.

Noteer alvast in uw agenda
De VNG Belastingconferentie wordt in 2017 gehouden op dinsdag 21 en woensdag 22 maart.

Verslag
De VNG Belastingconferentie 2016 was een groot succes.

foto.jpg

De grote keuze en diversiteit van het aanbod zorgde voor een deelnemersaantal van 565, een groei van 10% ten opzichte van vorig jaar!
 
Eigen innovatieve producten en ideeën
Een trend die bij de workshops viel te ontdekken was dat steeds meer gemeenten hun eigen innovatieve producten en ideeën op het gebied van gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ presenteerden.
Een positieve ontwikkeling waar de VNG Belastingconferentie graag een podium aan biedt en een ontwikkeling die hopelijk de komende jaren door zal zetten.

Vanuit de inwoner
De plenaire lezingen op de eerste dag werden verzorgd door de Digicommissaris Bas Eenhoorn en de nieuwe hoogleraar op de bijzondere leerstoel Heffingen van lokale overheden Prof. Dr. Jan Monsma. De Digicommissaris ging in op de dienstverlening vanuit de overheid, ook vanuit de lokale belastingen. Willen wij hierbij succesvol zijn, moeten wij niet meer redeneren vanuit de overheid, maar juist vanuit de inwoner.

Nu de kans pakken
Jan Monsma legde de focus in zijn bijdrage op twee verschillende gebieden. Allereerst de wijzigingen in de Wet WOZ, die momenteel meer vragen oproepen dan er antwoorden zijn. Daarnaast wijdde hij uit over de hervorming van het lokale belastinggebied, het momentum hiervoor is nu en als gemeenten dit willen, moeten zij nu de kans pakken.
Ingewikkeld of makkelijk

Bij het plenaire gedeelte op dag 2 beet Arri Hartog, directeur Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden, het spits op zeer creatieve wijze af. Hij liet door het spelen met woord en beeld zien hoe belangrijk communicatie is. De rode draad in zijn verhaal was dat iets ingewikkeld maken erg makkelijk is en iets makkelijk maken juist erg ingewikkeld is.

Paneldiscussie
Na Arri Hartog was er een paneldiscussie bestaande uit Jan Monsma, Robbert Verkuijlen en Arri Hartog. Belangrijkste zaken hierbij waren wederom de wijzigingen in de Wet WOZ en de hervorming van het lokale belastinggebied.

Blijven vernieuwen
Als afsluiter van de VNG Belastingconferentie 2016 sprak trendwatcher en futuroloog Richard van Hooijdonk, hij onderstreepte het belang van het blijven vernieuwen als organisatie omdat de wereld om ons heen in rap tempo verandert.
Al met al een zeer succesvolle editie van de VNG Belastingconferentie!